.

1. CELE PROGRAMU:

  • Promowanie praktycznej edukacji uzupełniającej braki w programach wyższych uczelni.
  • Angażowanie studentów do rozwoju umiejętności i poszerzania znajomości narzędzi powszechnie wykorzystywanych w środowisku inżynierskim.
  • Budowanie sieci kontaktów oraz łączenie środowiska studenckiego z rynkiem pracy.

2. KOGO SZUKAMY?

Współpracujemy z aktywnymi organizacjami studenckimi, które chcą rozwijać siebie i swoje otoczenie.
Do Programu dołączyć może każda organizacja, niezależnie od wielkości i statutu, m.in. koła naukowe, organizacje międzyuczelniane, samorządy i rady wydziałowe.

3. KORZYŚCI WSPÓŁPRACY:

W każdym semestrze akademickim:

  • Do 3 darmowych wejściówek na wszystkie kursy
  • Zniżki dla wszystkich członków organizacji
  • Pierwszeństwo w rekrutacjach zawodowych w firmach partnerskich
  • Dedykowane dla Was kursy
  • Dofinansowanie działalności organizacji kwotą do 600 zł

ZGŁOŚ SWOJĄ ORGANIZACJĘ!

Szczegółowy opis programu

Opiekun Programu

CEO Artur Rączka
+48 724 616 620
[email protected]